SPORTBELEVING VAN 8 PROFESSIONALS IN DE SPORT

Hoe krijgen we mensen tussen de 30 en 50 jaar meer aan het sporten?

| Door: Jan
Categorie: Rondo

Beste Jan,

Mijn vraag gaat over sportdeelname bij mensen tussen de 30 en 50 jaar. Van deze groep weten we dat de sportdeelname afneemt. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. De selectiesport is te hoog gegrepen en er is geen goed alternatief recreatieteam beschikbaar. Daarnaast verandert de interesse voor sport bij deze doelgroep. De tijdbesteding verandert door het krijgen van kinderen, het vele werken of het krijgen van andere interesses. Ze willen niet meer verplicht zijn om op gezette tijden te sporten.

Op welke manieren krijgen wij deze doelgroep meer aan het sporten? Moet er wat veranderen aan de huidige verenigingsstructuur en zijn er voorbeelden binnen of buiten Nederland bekend hoe de sportdeelname bij deze doelgroep vergroot moet worden? Ik zie je antwoord graag tegemoet!

Groetjes IvoBeste Ivo,

De tijdsbesteding verandert niet zozeer door het krijgen van kinderen, het vele werken of het krijgen van andere interesses, vergeleken met een halve eeuw geleden. Toen hadden mensen het al even druk. Heel europa heeft te maken met stagnatie in deelnamecijfers of zelfs een terugval. Het is de prioriteit die verandert en de huidige verenigingscultuur kan daar nog niet mee kan omgaan. Om in te spelen op prioriteit moet je beleid kunnen maken.

Kijken naar voorbeelden uit onze buurlanden heeft ook geen zin. We moeten kijken naar Europa als geheel. We worden tenslotte ook als geheel bestuurd door Brussel. Alleen sport heeft officieel geen apart beleidsterrein binnen de Europese Unie. Dat is vreemd als je weet dat in 2010 85% van Europeanen aan sport doet of een andere vorm van lichaamsbeweging (Bron: Eurobarometer). Hierbij moet ik wel vermelden dat sport onderdeel is van onderwijs en cultuur. Daarbij is sport ook sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon officieel onderdeel van de Europese Verdragen. Sport wint dus wel terrein. Of het genoeg is zal de komende jaren blijken uit de statistieken.

Je kan de aanpak ook omdraaien. De sport is een spiegeling van het land met zijn specifieke cultuur en daar heeft Europa niets mee te maken. De prioriteit van de Nederlander verandert, maar zijn unieke verenigingsstructuur verandert te langzaam mee. Misschien zit onze zorgstaat helemaal niet meer te wachten op een bruisend verenigingsleven van dertigers, veertigers en vijftigers? Wil je op dit moment iets landelijk goed aanpakken, in dit geval sportstimulering, dan heb je beleidsterrein in Europa nodig. Een concreter antwoord blijf ik je schuldig. Ik vrees eigenlijk dat het zelfs erger kan worden met de sportstimuleringsregeling van de combinatiefunctionarissen die zich richten op de leeftijd 4-23.

Mijn rondovraag:
Nederland is in 2010 massaal overgestapt op de smartphone. Aan het eind van 2010 hadden we in ons land 3,3 miljoen smartphonegebruikers. Facebook en Twitter zijn hot. We zijn met z’n allen allerlei onderwerpen vooral aan het “liken” en “hashtaggen”. Wat is dan de volgende stap? Mijn vraag aan Janne Kuipers is: Waar gaan we op het gebied van sport heen met onze smartphone? Zitten we binnenkort een hele voetbalwedstrijd met de telefoon in de hand te kijken? Wordt bijvoorbeeld augmented reality een onderdeel van de sport of zal de smartphone de sport voorgoed veranderen zoals we die nu kennen en beoefenen?

Groet,
Jan Bode

[Deze weblog maakt onderdeel uit van De Rondo. Klik hier voor meer informatie over De Rondo.]


Reacties ( 2)

  1. Jorik says:

    Ik vind dat er ook gekeken mag worden naar onze eigen KNVB. Deze hebben zojuist het 45+ voetbal nieuw leven ingeblazen in samenwerking met Continental:
    http://senioren.voetbal.nl/7tegen7

    Het is logisch dat ook deze (extreem snelgroeiende) doelgroep haar eigen aanbod krijgt en wellicht dat ook andere sporten zichzelf gaan aanpassen aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de beoogde nieuwe(!) leden.

    Ik vind het daarom ook niet helemaal eerlijk om alleen naar Europa te kijken (behalve als dit puur financieel is) gezien de onderscheidende sportinfrastructuur hier in ons eigen land en daarom niet te vergelijken is met onze vrienden in Europees verband. Daarentegen heb ik wel begrip voor je standpunt wat betreft de vraag naar een bruisend verenigingsleven. Die vraag is toch enigzins achter gebleven bij de vorige generatie, deze zal herzien moeten worden: “Waarom worden mensen lid van een sportvereniging?” Lijkt me daarom een uitstekende vraag om de komende jaren te blijven stellen.

  2. Aan onze evenementen nemen deelnemers van 12 – 80 jaar deel. Al ligt de nadruk op de leeftijd 30-50 jaar. Open Water Zwemmen is geen teamsport en dat scheelt enorm. Want ik kan mij voorstellen dat bij hockey en voetbal het aantal actieve leden op oudere leeftijd snel terugloopt ivm de door Jan genoemde factoren.

-->