SPORTBELEVING VAN 8 PROFESSIONALS IN DE SPORT

Maatschappelijke Stage (MaS), de kansen voor de sport(verenigingen)

| Door: Eelco
Categorie: Evenementen | Olympisch plan | Politiek

Sinds het schooljaar 2009-2010 ben ik begonnen als coördinator ‘Maatschappelijke Stage’ (ook wel MaS genoemd) bij mijn school het Praedinius Gymnasium te Groningen. In het begin waren mijn collega en ik, waarmee ik het project binnen onze school opzet, wat sceptisch over het nut van MaS. Maar na een literatuurstudie, onderzoek intern en extern ben ik steeds meer het nut en de (groei)mogelijkheden gaan zien. Vooral de sport en sportverenigingwereld kunnen hier een hoop voordeel uit halen, aangezien die deels afhankelijk zijn van vrijwilligers.

Al sinds de jaren negentig is de maatschappelijke stage een terugkerend onderwerp, onder andere in de Tweede Kamer. Het kabinet Balkenende IV besloot het ook daadwerkelijk in te gaan voeren. Dit onder een regeerakkoord met de titel: ‘Samen werken, samen leven’. Dit met de volgende hoofddoelen; het versterken van de sociale samenhang en dat het een bijdrage levert aan stabiliteit, veiligheid en daar komt het; respect (een bekend Balkenende woord)!
De bedoeling is dat alle middelbare scholieren tijdens hun schoolloopbaan een bepaald aantal uren stage gaan lopen. Voor het VMBO is dit 48 uur, HAVO 60 en VWO(Gymnasium) zelfs 72 uur. Dit wordt geleidelijk ingevoerd, vanaf 2011-2012 moeten alle 1e klas leerlingen verplicht het aantal uur stage lopen en elk schooljaar worden het dus meer leerjaren die verplicht de stage moeten uitvoeren. De scholen bepalen zelf hoe ze de stages in gaan vullen alleen moeten de stages wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Alle stages zijn uitsluitend in de non-profitsector of non-profitsprojecten en organisaties. Dat betekend dat de leerlingen ook nooit betaald krijgen voor het werk dat ze uitvoeren en dat een organisatie nooit winst mag maken op het werk van de leerlingen. Er is natuurlijk genoeg vrijwilligerswerk te doen in Nederland. Denk aan goede doelen acties, activiteiten met bejaarden, schoonmaakacties enzovoorts. Zolang het vrijwillig is en het positief meedraagt aan de maatschappij. De belangrijkste tak waar vrijwilligers bij nodig zijn heb ik nog niet genoemd en als docent lichamelijke opvoeding is het een tak waar ik heel veel kansen zie; namelijk sport(verenigingen).

(more…)